Sprawozdanie za 2009 r.

Fundacja zakończyła kolejny rok swojej działalności. Udostępniamy sprawozdanie za miniony rok w formacie pdf.