Inauguracja roku akademickiego

7 października 2021

Na Salezjańskim Uniwesytecie Trzeciego Wieku 7 października 2021 r., po rocznej przerwie miała miejsce inauguracja roku akadermickiego 2021/22. Inauguracja rozpoczeła się mszą świętą pod przewodnictwem ks. dyrektora Przemysława Solarskiego, który też  kazanie wygłosił. W aulii Jana Pawła II odyła się dalsz część inauguracji roku. Nowi słuchacze otrzymali legitymacje a wykład inauguracyjny: "Dwadzieścia cztery obrazki", czyli błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński z mojej "małej ojczyzny"  wygłosił ks.  dr Piotr Przesmycki. Na zakończenie odśpiewano uroczyście Gaudeamus igitur.