Wycieczka na Cmentarz Żydowski

8 października słuchacze Salezjańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod przewodnictwem pani Patrycji Czudak odbyli wycieczkę po Cmentarzu Żydowskim.