Wycieczka: Tum, skansen w Kwiatkówku, Łęczyca

24 października 2017 r.

Naszą wycieczkę rozpoczeliśmy od zwiedzania archikolegiaty w Tumie. Archikolegiata NMP i św. Aleksego w Tumie – kościół wzniesiony w XII wieku, znajdujący się w pobliżu dawnej lokalizacji wczesnośredniowiecznego grodu. Należy do najlepszych przykładów architektury romańskiej w Polsce. Następnie udaliśmy się na zamek w Łeczycy, gdzie znajduje sie muzem, które jest jedyną tego rodzaju placówką w powiecie łęczyckim. Zamek został wybudowany w XIV wieku w okresie panowania króla Kazimierza Wielkiego. W muzeum zobaczyliśmy pradzieje regionu łęczyckiego, wyposażenie dworów podłęczyckich XVIII-XX w., historię Łęczycy i zamku XIV-XX w. i diabła Borutę we współczesnej rzeźbie i legendzie. Po zwiedzeniu klasztoru i kościoła ojców Bernardynów udaliśmy się do Kwiatkówka gdzie znajduje sie skansen: "Łęczycka Zagroda Chłopska. Skansen "Łęczycka Zagroda Chłopska" powstał w 2013 r. Jest on częścią projektu "Tum - perła romańskiego szlaku". Projekt ten jest realizowany przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. W skansenie można się przenieść w czasie do starej łęczyckiej wsi i zobaczyć w nim budynki mieszkalne z wyposażeniem, olejarnię, czy kuźnię. Wspaniałym zabytkiem jest odrestaurowany wiatrak koźlak z 1820 roku. Skansen przede wszystkim odtwarza życie wsi polskiej z okresu międzywojennego. Skansen jest oddziałem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 

Ostatnim etapem naszej wycieczki była Góra św. Małgorzaty. Góra św. Małgorzaty jest bardzo stara. Pierwszy dokument o niej wspominający to tzw. „falsyfikat trzemeszeński” z 1145, według którego w tymże właśnie roku w obecności legata papieskiego jeden z synów Bolesława Krzywoustego  przekazuje wieś na Górze pod Łęczycą w posiadanie klasztorowi w Trzemesznie. W dokumencie jest wspomniana także usytuowana w tej wsi Kaplica Maryi, a więc w 1145 istniała już i wieś, i kaplica.