Kim jesteśmy?

Fundacja Nauki i Wychowania została powołana przez Towarzystwo Salezjańskie, wspólnotę św. Barbary z Łodzi celem wsparcia działań edukacyjno - wychowawczych Salezjańskiego Gimnazjum im. Ks. Bosko, Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bosko, Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania oraz Oratorium.

Zarejestrowana w sądzie ma wszelkie podstawy prawne do prowadzenia działalności statutowej.

Od czerwca 2007 roku fundacja jest organizacją pożytku publicznego.

Nasze cele

  • wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej,
  • wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • wspieranie działalności instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
  • wspieranie i promowanie różnych form kształcenia młodzieży,
  • pomoc w przystosowaniu do życia społecznego,
  • wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków dydaktyczno-naukowych i wychowawczych instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych.

Wspomóż nas

Jako salezjanie poszukujemy rozwiązań prowadzących do umożliwienia pobierania nauki w jak najszerszej grupie młodzieży.

Innym kierunkiem naszych działań będzie pomoc w unowocześnianiu zaplecza edukacyjnego szkół.

Poszukujemy współpracowników, którzy poprzez propagowanie Fundacji w swoim środowisku lub wpłaty na konto fundacji przyczynią się skutecznie do pomocy młodemu człowiekowi.

Aktualności

29 lutego 2024 r. napawaliśmy się przejmującą poezją Romana Brandstaettera. W ramach spektaklu poetyckiego pt. "Daj nam Panie natchnienie do wiary", wysłuchaliśmy wierszy tego wybitnego poety recytowanych  wspaniale przez Włodzimierza Galickiego przy akompaniamencie muzyki w wykonaniu Sławomira Germaniuka.

W czwartek  14-go grudnia słuchacze SUTW na czele z Zarządem spotkali się na spotkaniu opłatkowym.

Piękna to tradycja chrześcijańska gdzie możemy znów wspominać narodziny naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Po pięknych słowach powitania i życzeń skierowanych do nas przez dr Leszka Stępnia oraz księży: ks. Zbigniewa Kuleszy i ks. dr Przemysława Solarskiego, zebrani uczestnicy SUTW złożyli sobie życzenia świąteczno - noworoczne dzieląc się przy tym opłatkiem.

Dziś (12 grudnia) mieliśmy przyjemność przeżywania twórczości Kamieńskiej - Hiob. Pan Galicki przeniósł nas w świat rozmów HIOBA zobacz Bogiem.

Muzyczny podklad uświetnił tę poezję. Jeden wiersz odczytała nasza słuchaczka E.Koscielecka.

05.11.2023 r byliśmy w kinie Helios na filmie pt. " Raport Pileckiego".

Bardzo polecam ten film do obejrzenia każdemu kogo interesują losy wspaniałego Polaka rotmistrza Witolda Pileckiego. 

Film ukazuje niezwykłe okrucieństwo i barbarzyństwo jakiemu był poddawany on i wielu jemu podobnych. Losy bohatera przeplatane są czasowo.

" Kultura ludowa powstała w związkach z ziemią i jej biologicznym rytmem, wyrosła z naturalnego otoczenia człowieka i humanistycznej tkanki małych społeczności lokalnych, a także bezpośrednich kontaktów człowieka z przyrodą i innymi ludźmi. 

Powiązana z zasadami społeczno - moralnymi chrześcijaństwa ukształtowała podstawy współżycia społecznego, stworzyła swoisty system wartości".

W dniu 14 listopada br. nasi słuchacze uczestniczyli w Koncercie Jesiennym muzyki fortepianowej klasyków m.in. Szymanowskiego, Preisnera, w Domu kultury "Zarzewie", gdzie oprócz muzyki mogliśmy oglądać obrazy naszej słuchaczki Elżbiety Kościeleckiej. W załączeniu kilka fotek.