Alleluja, Pan zmartwychwstał!

Kochani słuchacze i wykładowcy SUTW! Niech Zmartwychwstały Chrystus umocni nas swoją Miłością, rozprasza mroki, wlewa w serca pokój i nadzieję oraz pozwala we  wszelkich okolicznościach radować się z Chwalebnego Zwycięstwa Chrystusa. Alleluja. Dyrekcja SUTW.