Inauguracja Roku akademickiego 2022/23

Inauguracja Roku akademickiego 2022/23 odbyła się 6 października. Rozpoczęła się Mszą św., którą odprawili ks. Proboszcz dr Przemysław Solarski, Prezes Fundacji Nauki i Wychowania, ks. Zbigniew Kulesza oraz ks. Piotr Boczula. Wykład inauguracyjny pt. „Geneza i funkcjonowanie niemieckiego obozu dla dzieci polskich przy ul. Przemysłowej w Łodzi”  wygłosił mgr Michał Hankiewicz, Kierownik Zespołu ds. Edukacyjnych Muzeum Dzieci Polskich.