Jan Sztaudynger.

9 marca słuchacze zapoznali się z życiem i twórczością poety i fraszkopisarza Jana Sztaudyngera.