Stypendium

Stypendium dla uczennicy Salezjańskiego Liceum.

Fundacja Nauki i Wychowania ufundowała stypendium w wysokości 1000 zł dla uczennicy Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi w latach 2010-2013.