Wycieczka autokarowa na Podlasie i Suwalszczyznę

Na zakończenie roku akademickiego 2021/22 słuchacze SUTW zwiedzali Podlasie i Suwalszczyznę w ramach czterodniowej wycieczki autokarowej. Baza noclegowa była w domu pielgrzyma prowadzonego przez salezjanów przy Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku. Zwiedziliśmy następujące miejsca:

Zuzela- miejsce urodzenia i dzieciństwa błogosławionego ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tykocin -  barokowy kościół p.w. Św. Trójcy, Synagogi wielka i mała, rynek z pomnikiem Stefana Czarnieckiego, alumnat

Różanystok – bazylika mniejsza Ofiarowania NMP, dom pielgrzyma w byłych zabudowaniach klasztoru dominikanów, obiekty wybudowane przez mniszki prawosławne sprowadzone w 1901 r przez cara, w których między innymi mieści się obecnie Salezjański Ośrodek Wychowawczy.

Statkiem po Kanale Augustowskim

Wigry – pokamedulski klasztor

Giby – kościół p.w św. Anny, dawna molenna staroobrzędowców, pomnik – głazowisko upamiętniający Ofiary obławy augustowskiej dokonanej przez NKWD w 1945 r.

Sejny – Bazylika Mniejsza p.w. Nawiedzenia NMP z zabytkową, cudowną figurą MB Sejneńskiej i klasztorne zabudowania podominikańskie

Suwalski Park Krajobrazowy – punkt widokowy na krajobraz, gdzie kręcone były sceny do filmu „Pan Tadeusz”, Dolina Issy”, wejście na Górę Cisową

Sokółka – świątynia miejsce cudu eucharystycznego

Bohoniki -   wieś zamieszkała przez mniejszość tatarską z czynnym meczetem i cmentarzem muzułmańskim

Supraśl – prawosławny klasztor męski

Święta Woda – sanktuarium MB Bolesnej, Góra Krzyży zwana także Górą Miłosierdzia

Podczas jednego z wieczorów odbyło się śpiewanie i biesiadowanie przy ognisku.