Wycieczka do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

" Kultura ludowa powstała w związkach z ziemią i jej biologicznym rytmem, wyrosła z naturalnego otoczenia człowieka i humanistycznej tkanki małych społeczności lokalnych, a także bezpośrednich kontaktów człowieka z przyrodą i innymi ludźmi. 

Powiązana z zasadami społeczno - moralnymi chrześcijaństwa ukształtowała podstawy współżycia społecznego, stworzyła swoisty system wartości".

                                                                          Bronisława Jaworska, Ginące zawody,1995r

 

23 Listopada SUTW udał się do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi przy Placu Wolności.

Oglądaliśmy stałe wystawy Archeologiczną i Etnograficzną oraz Numizmatykę. 

Duża część czasu poświęcona była Działowi Plastyki Ludowej. Opiekę nad zbiorami sprawuje Etnograf mgr Michał Świercz i to on prezentował nam przepiękną  kolekcję rzeźb. Dział ten prócz rzeźb obejmuje malarstwo, grafikę, ceramikę i. t. p...

My szczególnie oglądaliśmy rzeźby stworzone przez artystów ludowych z Łowicza, Kutna, Witonii, Włocławka i z pobliskich okolic ale nie tylko..... Mieliśmy niesamowitą frajdę bo każdy z uczestników mógł wziąć do ręki rzeźbę, mógł się dokładnie jej przyjrzeć i nią zachwycić. W skład kolekcji wchodziły: Szopki Bożonarodzeniowe, figurki  Matki Najświętszej ukazanej w różny sposób np. Matka Boska Skępska czy Zielna, figurki Diabła Boruty, figurki Adama i Ewy w Raju i wiele wiele innych.

Naszą wdzięczność kierujemy na ręce Pana mgr Michała Świercza oraz Pana mgr Tomasza Romanowicza i dziękujemy za piękną prezentację.