Aktualności

9 marca słuchacze zapoznali się z życiem i twórczością poety i fraszkopisarza Jana Sztaudyngera.

16 lutego 2023 – tzw. tłusty czwartek – oprócz zajadania się pączkami, zorganizowano karnawałowy bal przebierańców. Zabawę aranżowała grupa uczestnicząca w zajęciach sekcji „Terapia tańcem”.

Pomódlmy się w Noc Betlejemską
W Noc Szcz
ęśliwego Rozwiązania, By wszystko się nam rozplątało, 
W
ęzły, konflikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy 

13 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie opłatkowe przy tradycyjnych potrawach przygotowanych przez słuchaczy. Śpiewano kolędy i czytano teksty opisujące zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia w wybranych krajach. Deklamowano także poezję związaną z tym świątecznym czasem.

22 listopada 2022 r. słuchaczka Mec. Lidia Brolik przygotowała i przeprowadziła konkurs na temat „Muzyka teatralna i filmowa”. Słuchacze wykazali się bardzo dobrą znajomością prezentowanych utworów muzycznych.

17 listopada 2022 r. Grupa Teatralna Salezjańskiego UTW „Ojczyzna nas woła”, prowadzona przez Lechosława Stępnia, zaprezentowała kolejny raz, widowisko teatralne „Za Niemen, hen precz!” (premiera odbyła się w semestrze letnim ubiegłego roku akademickiego). Tym razem gośćmi na widowni byli: Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Pani Katarzyna Maciołek, słuchacze UTW z Teofilowa, zaprzyjaźnione osoby wykonawców, przedstawiciele TVP3 Łódź z kamerą oraz słuchacze naszego uniwersytetu.

8 listopada przed świętem Niepodległości, jak każdego roku, odbyła się wieczornica „Dla Ciebie Polsko”. W związku z Rokiem Romantyzmu Polskiego w programie znalazły  się wiersze: Zygmunta Krasińskiego, Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Wszyscy uczestnicy uroczystości śpiewali pieśni patriotyczne.

 

 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA

WIECZORNICA SALEZJAŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

pt „DLA CIEBIE POLSKO” – 8. 11. 2022 r.

 

16 października w Dniu Papieskim, kolejny raz uczestniczyliśmy w corocznej pielgrzymce Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Jasną Górę. W ramach programu pielgrzymki uczestniczyliśmy we Mszy św. w kaplicy Matki Bożej oraz Drodze Krzyżowej na wałach. Wysłuchaliśmy też wykładu pt. „Rodzina Ulmów – samarytanie z Markowej”, wygłoszonego przez dr Czesławę Stępień z Salezjańskiego UTW z Łodzi.

https://ulmowie.pl

 

Inauguracja Roku akademickiego 2022/23 odbyła się 6 października. Rozpoczęła się Mszą św., którą odprawili ks. Proboszcz dr Przemysław Solarski, Prezes Fundacji Nauki i Wychowania, ks. Zbigniew Kulesza oraz ks. Piotr Boczula. Wykład inauguracyjny pt. „Geneza i funkcjonowanie niemieckiego obozu dla dzieci polskich przy ul. Przemysłowej w Łodzi”  wygłosił mgr Michał Hankiewicz, Kierownik Zespołu ds. Edukacyjnych Muzeum Dzieci Polskich.

Na zakończenie roku akademickiego 2021/22 słuchacze SUTW zwiedzali Podlasie i Suwalszczyznę w ramach czterodniowej wycieczki autokarowej. Baza noclegowa była w domu pielgrzyma prowadzonego przez salezjanów przy Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku. Zwiedziliśmy następujące miejsca:

Zuzela- miejsce urodzenia i dzieciństwa błogosławionego ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tykocin -  barokowy kościół p.w. Św. Trójcy, Synagogi wielka i mała, rynek z pomnikiem Stefana Czarnieckiego, alumnat

Strony