Fundacja Nauki i Wychowania - informacje

Kim jesteśmy

Fundacja Nauki i Wychowania została powołana przez Towarzystwo Salezjańskie, wspólnotę św. Barbary z Łodzi celem wsparcia działań edukacyjno-wychowawczych Salezjańskiego Gimnazjum im. Ks. Bosko, Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bosko, Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania oraz Oratorium. Zarejestrowana w sądzie ma wszelkie podstawy prawne do prowadzenia działalności statutowej.

Podstawowe cele fundacji

  • Wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej,
  • wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • wspieranie działalności instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
  • wspieranie i promowanie różnych form kształcenia młodzieży,
  • pomoc w przystosowaniu do życia społecznego,
  • wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków dydaktyczno-naukowych i wychowawczych instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych.

Zachęcamy do współpracy

Jako salezjanie poszukujemy rozwiązań prowadzących do umożliwienia pobierania nauki w jak najszerszej grupie młodzieży. Innym kierunkiem naszych działań będzie pomoc w unowocześnianiu zaplecza edukacyjnego szkół. Poszukujemy współpracowników, którzy poprzez propagowanie Fundacji w swoim środowisku lub wpłaty na konto fundacji przyczynią się skutecznie do pomocy młodemu człowiekowi.

Od czerwca 2007 roku fundacja jest organizacją pożytku publicznego.