Inauguracja Nowego Roku

6 października 2020

Na Salezjańskim Uniwesytecie Trzeciego Wieku 6 października 2020 r. miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2020/21. Inauguracja rozpoczeła się mszą świętą pod przewodnictwem ks. Wikariusza Piotra Sosnowskiego, który też wygłosił kazanie. W aulii Jana Pawła II odyła się dalsza część inauguracji roku. Nowi słuchacze otrzymali legitymacje a wykład inauguracyjny "Rodzina Salezjańska" wygłosił ks. dr Piotr Sosonowski, wikariusz ks. Inspektora. Na zakończenie odśpiewano uroczyście Gaudeamus igitur.