Kim jesteśmy?

Fundacja Nauki i Wychowania została powołana przez Towarzystwo Salezjańskie, wspólnotę św. Barbary z Łodzi celem wsparcia działań edukacyjno - wychowawczych Salezjańskiego Gimnazjum im. Ks. Bosko, Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bosko, Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania oraz Oratorium.

Zarejestrowana w sądzie ma wszelkie podstawy prawne do prowadzenia działalności statutowej.

Od czerwca 2007 roku fundacja jest organizacją pożytku publicznego.

Nasze cele

  • wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej,
  • wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • wspieranie działalności instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
  • wspieranie i promowanie różnych form kształcenia młodzieży,
  • pomoc w przystosowaniu do życia społecznego,
  • wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków dydaktyczno-naukowych i wychowawczych instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych.

Wspomóż nas

Jako salezjanie poszukujemy rozwiązań prowadzących do umożliwienia pobierania nauki w jak najszerszej grupie młodzieży.

Innym kierunkiem naszych działań będzie pomoc w unowocześnianiu zaplecza edukacyjnego szkół.

Poszukujemy współpracowników, którzy poprzez propagowanie Fundacji w swoim środowisku lub wpłaty na konto fundacji przyczynią się skutecznie do pomocy młodemu człowiekowi.

Aktualności

Pomódlmy się w Noc Betlejemską
W Noc Szcz
ęśliwego Rozwiązania, By wszystko się nam rozplątało, 
W
ęzły, konflikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy 

13 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie opłatkowe przy tradycyjnych potrawach przygotowanych przez słuchaczy. Śpiewano kolędy i czytano teksty opisujące zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia w wybranych krajach. Deklamowano także poezję związaną z tym świątecznym czasem.

22 listopada 2022 r. słuchaczka Mec. Lidia Brolik przygotowała i przeprowadziła konkurs na temat „Muzyka teatralna i filmowa”. Słuchacze wykazali się bardzo dobrą znajomością prezentowanych utworów muzycznych.

17 listopada 2022 r. Grupa Teatralna Salezjańskiego UTW „Ojczyzna nas woła”, prowadzona przez Lechosława Stępnia, zaprezentowała kolejny raz, widowisko teatralne „Za Niemen hen precz” (premiera odbyła się w semestrze letnim ubiegłego roku akademickiego). Tym razem gośćmi na widowni byli: Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Pani Katarzyna Maciołek, słuchacze UTW z Teofilowa, zaprzyjaźnione osoby wykonawców, przedstawiciele TVP3 Łódź z kamerą oraz słuchacze naszego uniwersytetu.

8 listopada przed świętem Niepodległości, jak każdego roku, odbyła się wieczornica „Dla Ciebie Polsko”. W związku z Rokiem Romantyzmu Polskiego w programie znalazły  się wiersze: Zygmunta Krasińskiego, Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Wszyscy uczestnicy uroczystości śpiewali pieśni patriotyczne.

 

 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA

WIECZORNICA SALEZJAŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

pt „DLA CIEBIE POLSKO” – 8. 11. 2022 r.

 

16 października w Dniu Papieskim, kolejny raz uczestniczyliśmy w corocznej pielgrzymce Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Jasną Górę. W ramach programu pielgrzymki uczestniczyliśmy we Mszy św. w kaplicy Matki Bożej oraz Drodze Krzyżowej na wałach. Wysłuchaliśmy też wykładu pt. „Rodzina Ulmów – samarytanie z Markowej”, wygłoszonego przez dr Czesławę Stępień z Salezjańskiego UTW z Łodzi.

https://ulmowie.pl