Galerie

22 listopada 2022

22 listopada 2022 r. słuchaczka Mec. Lidia Brolik przygotowała i przeprowadziła konkurs na temat „Muzyka teatralna i filmowa”. Słuchacze wykazali się bardzo dobrą znajomością prezentowanych utworów muzycznych.

17 listopada 2022

17 listopada 2022 r. Grupa Teatralna Salezjańskiego UTW „Ojczyzna nas woła”, prowadzona przez Lechosława Stępnia, zaprezentowała kolejny raz, widowisko teatralne „Za Niemen hen precz” (premiera odbyła się w semestrze letnim ubiegłego roku akademickiego). Tym razem gośćmi na widowni byli: Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Pani Katarzyna Maciołek, słuchacze UTW z Teofilowa, zaprzyjaźnione osoby wykonawców, przedstawiciele TVP3 Łódź z kamerą oraz słuchacze naszego uniwersytetu.

9 - 12 czerwca 2022

Na zakończenie roku akademickiego 2021/22 słuchacze SUTW zwiedzali Podlasie i Suwalszczyznę w ramach czterodniowej wycieczki autokarowej. Baza noclegowa była w domu pielgrzyma prowadzonego przez salezjanów przy Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku. Zwiedziliśmy następujące miejsca:

Zuzela- miejsce urodzenia i dzieciństwa błogosławionego ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tykocin -  barokowy kościół p.w. Św. Trójcy, Synagogi wielka i mała, rynek z pomnikiem Stefana Czarnieckiego, alumnat

16 października 2021 r. po rocznej przerwie słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku spotkali się na Jasnej Górze na dorocznej pielgrzymce. Mszy świętej przewodniczy ks. dr Stanisław Gancarek. On też po mszy świętej w sali Różańcowej wygłosił konferencje na temat modlitwy, następnie uczestnicy pielgrzymi odbyli Drogę Krzyżową na jasnogórskich wałach.

7 października 2021

Na Salezjańskim Uniwesytecie Trzeciego Wieku 7 października 2021 r., po rocznej przerwie miała miejsce inauguracja roku akadermickiego 2021/22. Inauguracja rozpoczeła się mszą świętą pod przewodnictwem ks. dyrektora Przemysława Solarskiego, który też  kazanie wygłosił. W aulii Jana Pawła II odyła się dalsz część inauguracji roku. Nowi słuchacze otrzymali legitymacje a wykład inauguracyjny: "Dwadzieścia cztery obrazki", czyli błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński z mojej "małej ojczyzny"  wygłosił ks.  dr Piotr Przesmycki. Na zakończenie odśpiewano uroczyście Gaudeamus igitur.

8 października słuchacze Salezjańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod przewodnictwem pani Patrycji Czudak odbyli wycieczkę po Cmentarzu Żydowskim.

6 października 2020

Na Salezjańskim Uniwesytecie Trzeciego Wieku 6 października 2020 r. miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2020/21. Inauguracja rozpoczeła się mszą świętą pod przewodnictwem ks. Wikariusza Piotra Sosnowskiego, który też wygłosił kazanie. W aulii Jana Pawła II odyła się dalsza część inauguracji roku. Nowi słuchacze otrzymali legitymacje a wykład inauguracyjny "Rodzina Salezjańska" wygłosił ks. dr Piotr Sosonowski, wikariusz ks. Inspektora. Na zakończenie odśpiewano uroczyście Gaudeamus igitur.

16 czerwca 2020

16 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2019/2020. Mszy śwwiętej przewodniczył ks. Stanisław Hajkowski. Po mszy świętej słuchacze złożyli zyczenie z okazji jubileuszu 40 lecia święceń kapłańskich ks. Stanisławowi Hajkowskiemu.

25 lutego 2020

25 lutego na Salezjańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbyły się ostatki. Uczestnicy terapii tańcem zaprezentowali się w krótkim występie, były też piosenki, humory no i oczywiście pączki.

17 grudnia 2019

17 grudnia 2019 r.

Strony