Galerie

16 października 2021 r. po rocznej przerwie słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku spotkali się na Jasnej Górze na dorocznej pielgrzymce. Mszy świętej przewodniczy ks. dr Stanisław Gancarek. On też po mszy świętej w sali Różańcowej wygłosił konferencje na temat modlitwy, następnie uczestnicy pielgrzymi odbyli Drogę Krzyżową na jasnogórskich wałach.

7 października 2021

Na Salezjańskim Uniwesytecie Trzeciego Wieku 7 października 2021 r., po rocznej przerwie miała miejsce inauguracja roku akadermickiego 2021/22. Inauguracja rozpoczeła się mszą świętą pod przewodnictwem ks. dyrektora Przemysława Solarskiego, który też  kazanie wygłosił. W aulii Jana Pawła II odyła się dalsz część inauguracji roku. Nowi słuchacze otrzymali legitymacje a wykład inauguracyjny: "Dwadzieścia cztery obrazki", czyli błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński z mojej "małej ojczyzny"  wygłosił ks.  dr Piotr Przesmycki. Na zakończenie odśpiewano uroczyście Gaudeamus igitur.

8 października słuchacze Salezjańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod przewodnictwem pani Patrycji Czudak odbyli wycieczkę po Cmentarzu Żydowskim.

6 października 2020

Na Salezjańskim Uniwesytecie Trzeciego Wieku 6 października 2020 r. miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2020/21. Inauguracja rozpoczeła się mszą świętą pod przewodnictwem ks. Wikariusza Piotra Sosnowskiego, który też wygłosił kazanie. W aulii Jana Pawła II odyła się dalsza część inauguracji roku. Nowi słuchacze otrzymali legitymacje a wykład inauguracyjny "Rodzina Salezjańska" wygłosił ks. dr Piotr Sosonowski, wikariusz ks. Inspektora. Na zakończenie odśpiewano uroczyście Gaudeamus igitur.

16 czerwca 2020

16 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2019/2020. Mszy śwwiętej przewodniczył ks. Stanisław Hajkowski. Po mszy świętej słuchacze złożyli zyczenie z okazji jubileuszu 40 lecia święceń kapłańskich ks. Stanisławowi Hajkowskiemu.

25 lutego 2020

25 lutego na Salezjańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbyły się ostatki. Uczestnicy terapii tańcem zaprezentowali się w krótkim występie, były też piosenki, humory no i oczywiście pączki.

17 grudnia 2019

17 grudnia 2019 r.

16 października 2019 r.

6. Pielgrzymka Uniwersytetów Trzeciego Wieku przybyła na Jasną Górę. Modlitwa odbyła się tradycyjnie 16 października, w rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Karola Wojtyły i wpisała się także w przeżywaną w tym roku 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i na Jasną Górę. W pielgrzymce wzieli udział słuchacze z uniwersytetów z Radomska, Łodzi i Nowego Sącza.

3 paźdzziernika 2019 r.

Na Salezjańskim Uniwesytecie Trzeciego Wieku 3 października 2019 r. miała miejsce inauguracja roku akadermickiego 2019/20. Inaugiracja rozpoczeła się mszą świętą pod przewodnictwem ks. dyrektora Tadeusza Niewęgłowskiego a kazanie wygłosił ks. dyrektor ZSS Julian Dzierżak. W aulii Jana Pawła II odyła się dalsz część inauguracji roku. Nowi słuchacze otrzymali legitymacje a wykład inauguracyjny: "Wartość wiary chrześcijańskiej" wygłosił ks. prof. dr hab. Marek Stępniak. Na zakończenie odśpiewano uroczyście Gaudeamus igitur.

13-17 czerwca 2019 r.

W dniach od 13 do 17 czerwca słuchacze Salezjańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyli pielgrzymkę po Białorusi szlakiem wielkich Polaków. Pielgrzymka rozpoczęla sie od Białegostoku   przez Grodno, Bohaterowicze, Nowogródek, Mińsk, Nieśwież, Łohiszyn, Pińsk, Janów Poleski, Brześć do Łodzi.

Strony