Inauguracja roku akademickiego 2019/20

3 paźdzziernika 2019 r.

Na Salezjańskim Uniwesytecie Trzeciego Wieku 3 października 2019 r. miała miejsce inauguracja roku akadermickiego 2019/20. Inaugiracja rozpoczeła się mszą świętą pod przewodnictwem ks. dyrektora Tadeusza Niewęgłowskiego a kazanie wygłosił ks. dyrektor ZSS Julian Dzierżak. W aulii Jana Pawła II odyła się dalsz część inauguracji roku. Nowi słuchacze otrzymali legitymacje a wykład inauguracyjny: "Wartość wiary chrześcijańskiej" wygłosił ks. prof. dr hab. Marek Stępniak. Na zakończenie odśpiewano uroczyście Gaudeamus igitur.